Giới thiệu chuyên mục Thủ thuật máy tính


#1

Đây là chuyên mục dành cho các thành viên thảo luận những vấn đề liên quan đến máy tính. Các thông tin được phép chia sẻ bao gồm:

  • Bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm.
  • Các mẹo, thủ thuật về máy tính.
  • Chia sẻ các ứng dụng, phần mềm, trang web hay.
  • Và những thông tin khác liên quan đến việc sử dụng máy tính.