Giới thiệu chuyên mục Wordpress


#1

Đây là chuyên mục dành cho các thành viên thảo luận những vấn đề liên quan đến làm web bằng Wordpress. Các thông tin được phép chia sẻ bao gồm:

  • Hướng dẫn về Wordpress.
  • Thủ thuật, kinh nghiệm Wordpress.
  • Chia sẻ theme, plugin Wordpress hay (không vi phạm bản quyền).
  • Hỗ trợ fix lỗi khi làm web với Wordpress.
  • Khuyến mãi giảm giá theme, plugin Wordpress bản quyền.
  • Và những thông tin khác liên quan đến Wordpress.